Sunday, September 23, 2012

聖城頌 Jeru Salem +++ Sunday Service, June 24, 2012

Subtitles: 
Chinese, Danish, Dutch, English, French, German, Hindi, Italian, Korean, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swahili
Title: The Holy City (聖城頌)
Words: Frederick Weatherly
Music: Stephen Adams
Chinese: 潘重剛
Hindi: http://www.youtube.com/sharmakdevendra
Italian: http://www.youtube.com/marastina
Polish: http://www.youtube.com/Amnas2011
Portuguese: http://www.youtube.com/033berenice
Romanian: http://www.youtube.com/user/AURA285NEW
Russian: http://www.youtube.com/Musorgsky
Swahili: http://www.youtube.com/Godchoice100
Date: Sunday Service, June 24, 2012
Choir: C.C.C. Heep Woh Primary School (協和小學)English:

Last night I lay a-sleeping, there came a dream so fair,
I stood in old Jerusalem, beside the temple there.
I heard the children singing, and ever as they sang,
Me thought the voice of angels from heav'n in answer rang. (2x)

Jerusalem! Jerusalem! Lift up your gates and sing,
Hosanna in the highest! Hosanna to your King!

And then me thought my dream was chang'd, the streets no longer rang.
Hush'd were the glad Hosannas the little children sang.
The sun grew dark with mystery, the morn was cold and chill,
As the shadow of a cross arose upon a lonely hill. (2x)

Jerusalem! Jerusalem! Hark! How the angels sing,
Hosanna in the highest! Hosanna to your King!

And once again the scene was chang'd, new earth there seem'd to be.
I saw the Holy City beside the tideless sea.
The light of God was on its streets, the gates were open wide,
And all who would might enter, and no one was denied.
No need of moon or stars by night, or sun to shine by day,
It was the new Jerusalem that would not pass away. (2x)

Jerusalem! Jerusalem! Sing for the night is o'er!
Hosanna in the highest! Hosanna for evermore! (2x)

Chinese:

昨天晚上我睡覺,作了美麗的夢,
我夢見古舊的聖殿,在耶路撒冷中,
我看見一群小孩,歡喜快樂歌唱,
他們的歌聲嘹亮,天使響應頌揚。(2x)

耶路撒冷,耶路撒冷,抬頭告訴萬邦,
和撒拿歸最高神,和撒拿歸我王。

後來我的夢境改變,街道不再喧攘,
沒有人唱和撒拿,沒有小孩頌揚,
太陽昏暗大地無光,晨曦冷清淒涼,
當那十字架被人舉起在孤寂小山上。(2x)

耶路撒冷,耶路撒冷,天使傳遍萬邦,
和撒拿歸最高神,和撒拿歸我王。

我的夢境再次改變,新天新地顯現,
我看見新的聖城,在永恆的海邊,
神的榮光照耀其中,眾城門都大開,
無論何人可進來,無人不被接待,
無需日月星辰光輝,因有神的同在。
這是天家,耶路撒冷,永存千秋萬載。(2x)

耶路撒冷,耶路撒冷,永遠燦爛輝煌。
和撒拿歸最高神,和撒拿歸我王,
和撒拿永歸我王,和撒拿歸我王。

Danish:

I nat ved midnatstide mig selv i drøm jeg så
i Davids stad - Jerusalem - ved tempeltrappen stå
Den glade barneskare drog op med jubelsang
og svar af englerøster fra høje himle klang (2x)

Jerusalem, Jerusalem - oplad nu porten glad!
Hosianna i det høje! Hosianna i Davids stad!

Og drømmen skifted - alt blev tyst, slet ingen klokker klang
Stum blev i hele staden den glade barnesang
Bag mulm og nat var solen gemt - så koldt der blev ved gry
og over bjerget, som en skygge, steg det sorte kors mod sky (2x)

Jerusalem, Jerusalem - hør Himlens englehær!
Hosianna i det høje! Hosianna, din drot er nær!

Og atter skifted synet brat - den nye jord jeg så
Guds egen stad på bjerget ved søen blank og blå
Alt stråled i Guds klare dag, vidt åben porten stod
hver sjæl, der kom - om nok så arm - tog kongen selv imod!
Der var ej sol, ej måne mer´ - og ingen stjerner små!
Det var det ny Jerusalem, som aldrig skal forgå (2x)

Jerusalem, Jerusalem. glem, hvad du bittert led!
Hosianna i det høje! Hosianna i evighed (2x)

Dutch:

Terwijl 'k eens lag te slapen, kreeg ik een schone droom:
Ik was in 't oud Jeruzalem, 'k Stond aan den tempelzoom;
Ik hoorde kind'ren zingen: Een lied vol blijde klank;
en 't was als paarlen Engelen zich juichend aan hun zang. (2x)

Jeruzalem, Jeruzalem! Zing uwe Vorst ter eer!
't Hosanna in den hoge, 't Hosanna voor uw Heer!

Doch eensklaps werd het alles zo donker om mij heen;
het kinderkoor verstomde, en de Eng'lenschaar verdween.
Ik zag een kruis verrijzen; toen werd het plots'ling nacht,
en klonk van gindse heuveltop, een stem: Het is Volbracht! (2x)

Jeruzalem, Jeruzalem! Gij, die uw Vorst veracht!
Hosanna in den hoge, hosanna, het 't is volbracht!

En weder zag 'k een ander beeld, doch nu vol heerlijkheid:
Een stad, die, als een bruid versierd, haar koning wachtend beidt.
'k Zag straten van het zuiverst goud, door d' open paarlen poort.
Miljoenen gingen uit en in; geen wanklank werd gehoord.
Maar onder harp- en cimbeltoon juicht mens en Eng'lenstem
tot eer van God en van het Lam, in 't nieuwe Jeruzalem. (2x)

Jeruzalem, Jeruzalem, nu is voorbij uw strijd!
Hosanna in den hoge, Hosanna in eeuwigheid. (2x)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.